BaalooApp (кыргызча)

BaalooApp - бул Android ОС мобилдик түзмөктөрү үчүн иштелип чыккан башталгыч класстын окуучулары арасында калыптандыруучу (формативдик) баалоо жүргүзүү үчүн программа.